Välkommen till Vux Huddinge

 

Ansökningswebben öppen till oktoberstarten

Nu kan du söka till gymnasiala kurser och utbildningar med start i oktober.

Gör din ansökan senast onsdag 24 augusti.

Grundläggande kurser med start i oktober kan du söka till mellan 24 aug - 23 sep.

Du söker genom att logga in på vår ansökningswebb.


Att söka till en annan kommun för gymnasiestudier - interkommunal ansökan

Vux Huddinge beviljar i princip inga interkommunala ansökningar för gymnasiestudier.

Bor du i Huddinge är du hänvisad till Vux Huddinges kursutbud, ansökningsperioder och kursstarter.

Läs mer här om speciella undantag.


Fler nyheter
Logga in